Sikadur -Combiflex SG System

Sikadur-Combiflex® SG System

Өндөр үзүүлэлттэй залгаас битүүлэх систем

Бүтээгдэхүүний тодорхойлолт

Sikadur Combiflex SG System өндөр үзүүлэлт бүхий залгаас битүүлэх систем нь барилгын өргөтгөл, хөдөлгөөнт зааг, залгаас болон хагарал ан цавыг битүүлэн холбоход хэрэглэгдэнэ. Уг систем нь нэг болон түүнээс олон чиглэгд, өндөр үзүүлэлттэй хувьсах хөдөлгөөнийг хангах ажиллахаас гадна ус чийгнээс найдвартай хамгаалж өгнө.

 

Sikadur Combiflex SG System нь сайжруулсан уян полиолефин (FPO) усанд тэсвэртэй тууз бөгөөд барьцалдах шинж чанар сайтай бүтээгдэхүүн бөгөөд Sikadur® нэр төрлийн тусгай цавууны хамт, олон төрлийн нөхцөл байдал болон гүйцэтгэлд хэрэглэх боломжтой.

Хэрэглээ:

Барилга, өргөтгөл, залгаасыг холбохоос гадна хагарал гэмтэлд хэрэглэгдэх битүүлэх систем нь дараах бүтээцэд хэрэглэх боломжтой: Тунель, дамжуулах хоолойнуудад Усан цахилгаан станц Цэвэрлэх байгууламж Барилгын суурь Ус нөөцлөх бүтээц болон ундны ус хадгалах сав Ган төмөр болон бетон хоолойнууд Усан сан битүүлэх зорилгоор: Хөдөлгөөн ихтэй залгаасууд Ялгаатай суулт өгөх магадлалтай барилгын хэсгүүд Хагарал ан цавууд 

Бүтээгдэхүүний шинж чанар ба давуу талууд

Тууз болон цавуу хоорондоо барьцалдах чадвар маш сайн учраас төслийн талбай дээр хэрэглэхдээ нэмэлт идэвхжүүлэгч шаардлагагүй. Хурдан, хялбар ажиллагаатай Хуурай болон чийгтэй бетонон гадаргууд хэрэглэх боломжтой Уян хатан чанар маш сайн Температурын өргөн хүрээнд ажиллах чадвар сайтай Олон төрлийн материал бүхий гадаргуу дээр ашиглах боломжтой Цаг уур болон усны хамгаалалттай